Chọn nghề

Nghệ thuật biểu diễn dân ca
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Từ 5 đến 8 triệu VNĐ
Học phí Trung cấp/ tháng: 315,000 VNĐ
Cơ hội: Thuận lợi

Mô tả nghề

Đào tạo đội ngũ diễn viên chuyên nghiệp - chuyên ngành Nghệ thuật biểu diễn Ca kịch Bài chòi và cung ứng nguồn nhân lực kế cận cho các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp (cùng ngành) trong và ngoài tỉnh, nhằm bảo tồn, kế thừa, phát huy những giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc; hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ hội nhập.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

- Biết hát thuần thục các làn điệu Dân ca - Bài chòi Khu V. - Biết thực hành thuần thục các vũ đạo sân khấu Dân ca - Bài chòi. - Biết thực hành được nhiều loại vai diễn (như: Đào, kép, lão, mụ, nịnh, hài...), biết thể hiện được các tính cách nhân vật trong các thể lọai kịch lịch sử, dân gian, hiện đại của Ca kịch Bài chòi một cách hoàn chỉnh. - Có đủ khả năng làm diễn viên chuyên nghiệp - sân khấu Ca kịch Bài chòi.

Vị trí việc làm của nghề

- Diễn viên Ca kịch Bài chòi tại các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh. - Dàn dựng được các trích đoạn ngắn, biểu diễn và xây dựng phong trào nghệ thuật biểu diễn Ca kịch Bài chòi ở các địa phương.

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Lịch sử sân khấu Việt Nam - Sân khấu ca kịch bài chòi; Phân tích kịch bản; Hóa trang; Lý thuyết hô hát; Hát cơ bản; Múa cơ bản; Kỹ thuật biểu diễn; Vai mẫu; Trích đoạn; Dựng vở tốt nghiệp; Thực tập…

Yêu cầu đối với người học

Tốt nghiệp THCS; Yêu thích ngành nghề; Không bị dị tật vùng tai, mũi, họng.

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

- Về hát: Biết hát thuần thục các làn điệu Dân ca - Bài chòi khu V (Dân ca: các điệu lý, hò, vè, ngâm và bài chòi: Xuân nữ mới, Xuân nữ cổ, Nam xuân, Xàng xê lụy, Xàng xê dựng, Hò quảng). - Về múa: Biết múa những bộ múa cơ bản tay không và múa đạo cụ (cung, kiếm, giáo, roi, quạt...). - Về biểu diễn: + Biểu diễn được các loại vai đào, kép, lão, mụ, nịnh, hài,… trong các thể loại kịch lịch sử, dân gian, hiện đại của Ca kịch - Bài chòi. + Biết xây dựng và sáng tạo hình tượng nhân vật theo đặc trưng của nghệ thuật sân khấu Dân ca-Bài chòi. + Biết phối hợp biểu diễn với nhạc công, để thể hiện được tâm trạng, tính cách nhân vật và hoàn cảnh kịch.

Ai phù hợp với nghề

Học sinh đã tốt nghiệp THCS

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Dễ tìm việc làm

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Thuận lợi

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Thuận lợi

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Nhỏ hơn 5 triệu VNĐ

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 0 học viên

Năm 2016: 0 học viên

Năm 2015: 28 học viên

Năm 2014: 0 học viên

Năm 2013: 0 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Nghệ thuật biểu diễn dân ca

Mã nghề Cao đẳng: 6210202

Mã nghề Trung cấp: 5210202

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...