Chọn nghề

Logistic
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Từ 5 đến 8 triệu VNĐ
Học phí Cao đẳng/ tháng: 837,200 VNĐ
Học phí Trung cấp/ tháng: 628,000 VNĐ
Cơ hội: Thuận lợi

Mô tả nghề

Đang cập nhật...

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Dịch vụ logistics là một quá trình kép kín từ việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát hàng hóa đến nơi tiêu thụ cuối cùng là người tiêu dùng. Logistics gồm rất nhiều dịch vụ như vận tải, kho bãi, xếp dỡ… với nhiều tiềm năng để phát triển.

Vị trí việc làm của nghề

Người làm ngành/nghề logistics có thể công tác tại các doanh nghiệp làm dịch vụ logistics, doanh nghiệp làm dịch vụ vận tải đa phương thức nói riêng và các doanh nghiệp dịch vụ vận tải, giao nhận nói chung; làm việc tại các phòng ban nghiệp vụ phù hợp chuyên môn gồm: kế hoạch, khai thác, marketing, dịch vụ khác hàng, kinh doanh quốc tế, kho vận, cung ứng vật tư, kế toán...

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

- Trình độ cao đẳng: Logistics căn bản; Chuỗi cung ứng căn bản; Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu; Vận tải và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; Nghiệp vụ dịch vụ khách hàng; Hệ; thống thông tin logistics; Nghiệp vụ phân phối; Nghiệp vụ kho hàng và tồn kho; Nghiệp vụ vật tư và mua hàng; Tiếng Anh chuyên ngành Logistics (English for Logistics); Anh văn Soạn thảo hợp đồng; TQM và sản xuất tinh giản; Kinh tế học; Nguyên lý thống kê; Quản trị học; Nguyên lý kế toán; Luật kinh tế; Marketing căn bản; Nghiệp vụ giao nhận và khai báo Hải quan; Nghiệp vụ Bảo hiểm; Nghiệp vụ Vận tải; Quản trị tài chính;…

- Trình độ trung cấp: Nhận hàng; Xuất hàng; Quản lý và bổ sung hàng hóa; Bảo quản hàng hóa; Quản lý trang thiết bị; Quản lý kho bãi; Thực tập sản xuất;…

Yêu cầu đối với người học

- Học và thi đạt kết quả tất cả các môn học/mô đun trong chương trình đào tạo. - Hoàn thành các chuẩn đầu ra theo yêu cầu.

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

- Có kiến thức nền tảng cơ bản phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng giải quyết các vấn đề: Xây dựng, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện quá trình công nghệ vận tải, chuỗi cung ứng dịch vụ logistics; Phân tích, tổng hợp các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh và lập được kế hoạch sản xuất kinh doanh vận tải và dịch vụ logistics. Có khả năng lập và ký kết hợp đồng kinh tế, hợp đồng vận chuyển; - Đạt trình độ tiếng Anh theo yêu cầu cảu trường (nếu có).

Ai phù hợp với nghề

Mọi người đều có thể học ngành này, tuy vậy: Đam mê lĩnh vực kinh doanh; Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục người khác; Sáng tạo, tự tin, quyết đoán; Khả năng thu thập và xử lý thông tin sẽ có lợi thế hơn.

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Dễ tìm việc làm

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Thuận lợi

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Thuận lợi

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Nhỏ hơn 5 triệu VNĐ

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 0 học viên

Năm 2016: 0 học viên

Năm 2015: 0 học viên

Năm 2014: 0 học viên

Năm 2013: 0 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Logistic

Mã nghề Cao đẳng: 6340113

Mã nghề Trung cấp: 5340113

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...