Chọn nghề

Kế toán ngân hàng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Đang cập nhật
Học phí Cao đẳng/ tháng: 700,000 VNĐ
Cơ hội: Đang cập nhật

Mô tả nghề

“Kế toán ngân hàng” là ngành/nghề chuyên thực hiện công tác hạch toán kế toán ngân hàng theo chế độ tài chính, kế toán của Nhà nước.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Vận dụng kiến thức về pháp luật, kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, tài chính - tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được đào tạo theo đúng chuyên ngành ở vị trí công tác được giao; xác định cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình ngân hàng; xác định kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính của ngân hàng; vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản, hình thức kế toán và hệ thống báo cáo kế toán vào thực tiễn; lập chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán; sử dụng chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết; sắp xếp, xử lý, tổ chức bảo quản và lưu trữ chứng từ; lập các báo cáo kế toán của ngân hàng; thiết lập mối quan hệ với ngân hàng nhà nước, với các tổ chức tín dụng và khách hàng; kiểm tra giám sát công tác kế toán của ngân hàng; cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế về hoạt động kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị; cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại ngân hàng.

Vị trí việc làm của nghề

Người làm ngành/nghề Kế toán ngân hàng thường được bố trí làm việc tại phòng tài chính kế toán ở các sở giao dịch của các ngân hàng thương mại thuộc các loại hình sở hữu theo luật doanh nghiệp Việt Nam.

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Đang cập nhật...

Yêu cầu đối với người học

Đang cập nhật...

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

Đang cập nhật...

Ai phù hợp với nghề

Đang cập nhật...

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Đang cập nhật

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Đang cập nhật

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Đang cập nhật

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Đang cập nhật

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 0 học viên

Năm 2016: 0 học viên

Năm 2015: 0 học viên

Năm 2014: 0 học viên

Năm 2013: 0 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Kế toán ngân hàng

Mã nghề Cao đẳng: 6340305

Mã nghề Trung cấp: 5340305

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...