Chọn nghề

Quản lý kinh doanh điện
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Đang cập nhật
Cơ hội: Đang cập nhật

Mô tả nghề

Đang cập nhật...

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Khảo sát thị trường kinh doanh điện; xử lý yêu cầu cung cấp điện; ký kết hợp đồng mua bán điện; quản lý hợp đồng mua bán điện; quản lý hệ thống đo đếm điện năng; ghi chỉ số công tơ điện; lập và giải quyết các sai sót về hoá đơn tiền điện; thu và theo dõi nợ tiền điện; kiểm tra, xử lý các vi phạm sử dụng điện; áp giá và kiểm soát giá bán điện; giao tiếp và chăm sóc khách hàng; quản lý và theo dõi tổn thất điện năng thương phẩm; lập báo cáo kinh doanh điện năng.

Vị trí việc làm của nghề

Người làm Quản lý kinh doanh điện có khả năng thực hiện các công việc liên quan đến kinh doanh điện năng tại phòng kinh doanh của các sở điện lực hoặc các đơn vị kinh doanh điện tương đương. Người làm Quản lý kinh doanh điện cần phải có khả năng thực hiện tất cả các công việc liên quan kinh doanh điện năng từ đơn giản như ghi chỉ số công tơ đến các công việc phức tạp như lập báo cáo và tổng hợp đánh giá các kết quả kinh doanh của đơn vị, trừ những công việc khó liên quan đến kỹ thuật như lắp đặt công tơ...

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Đang cập nhật...

Yêu cầu đối với người học

Đang cập nhật...

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

Đang cập nhật...

Ai phù hợp với nghề

Đang cập nhật...

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Đang cập nhật

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Đang cập nhật

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Đang cập nhật

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Đang cập nhật

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 0 học viên

Năm 2016: 0 học viên

Năm 2015: 0 học viên

Năm 2014: 0 học viên

Năm 2013: 0 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Quản lý kinh doanh điện

Mã nghề Cao đẳng: 6340419

Mã nghề Trung cấp: 5340419

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...