Chọn nghề

Dịch vụ pháp lý
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Từ 5 đến 8 triệu VNĐ
Học phí Cao đẳng/ tháng: 693,190 VNĐ
Học phí Trung cấp/ tháng: 823,500 VNĐ
Cơ hội: Thuận lợi

Mô tả nghề

Đang cập nhật...

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

- Kiến thức: + Kiến thức thực tế và lý thuyết rộng trong phạm vi của ngành Dịch vụ pháp lý + Kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc nghề nghiệp và hoạt động xã hội thuộc lĩnh vực Dịch vụ pháp lý + Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc - Kỹ năng: + Có khả năng phân tích tình huống pháp lý phát sinh trong thực tiễn, hệ thống pháp luật Việt Nam như: Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Đất đai, Luật Lao động, Luật Hôn nhân và gia đình và phân biệt được các ngành luật này; vận dụng pháp luật nhạy bén, linh hoạt trong các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. + Thực hiện thành thạo các kỹ năng: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Đăng ký và quản lý các sự kiện hộ tịch; Thực hiện công tác hòa giải và chứng thực ở cơ sở; Thực hiện công tác thi hành án cấp cơ sở. + Tư vấn về trình tự, thủ tục đăng ký, thành lập các loại hình doanh nghiệp; trình tự, thủ tục và hướng giải quyết các tranh chấp xảy ra liên quan đến các lĩnh vực: đất đai, kết hôn, ly hôn, lao động, mua bán hàng hóa, sở hữu tài sản, thừa kế tài sản, nghĩa vụ dân sự và hợp đồng… + Kỹ năng đánh giá các quy định của pháp luật để tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học pháp lý. + Tự cập nhật các kiến thức pháp luật mới qua đó có thể tiếp tục theo đuổi các bậc học cao hơn hoặc lấy các chứng chỉ hành nghề chuyên nghiệp. + Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam. - Năng lực tự chủ và trách nhiệm: + Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi; + Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; + Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

Vị trí việc làm của nghề

- Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhận những vị trí công tác cụ thể như sau: - Nhân viên tư pháp của UBND các cấp; - Nhân viên tư pháp, pháp chế của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị -chính trị xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp; - Nhân viên tư vấn pháp lý tại Văn phòng Luật sư, Công ty tư vấn Luật, trung tâm cung cấp dịch vụ pháp lý, văn phòng công chứng; - Nhân viên phòng Tổ chức, quản lý nhân sự của doanh nghiệp.

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Tin học đại cương; Thống kê tổng hợp; Tâm lý học đại cương; Kỹ năng giao tiếp; Lịch sử Nhà nước và pháp luật; Lý luận chung Nhà nước và pháp luật; Luật Hiến pháp; Luật hành chính; Luật dân sự; Luật tố tụng dân sự; Luật Hình sự; Luật tố tụng hình sự; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật thương mại; Luật tài chính; Luật Ngân hàng; Luật đất đai; Luật Lao động; Tư vấn pháp luật; Công tác hòa giải cơ sở; Xây dựng văn bản pháp luật; Công tác thanh tra; Công tác hộ tịch; Công tác thi hành án dân sự; Công chứng - Chứng thực;Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật…

Yêu cầu đối với người học

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

- Kỹ năng thực hành, khả năng nghiên cứu và xử lý những vấn đề pháp lý cơ bản đặt ra trong thực tiễn hoạt động kinh doanh, thương mại và quản lý nhà nước; - Có khả năng tư vấn soạn thảo và kiểm tra tính pháp lý của các loại văn bản pháp quy do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; - Có tác phong công nghiệp đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp; - Có khả năng tư vấn về trình tự, thủ tục đăng ký, thành lập các loại hình doanh nghiệp; trình tự thủ tục và hướng giải quyết các tranh chấp xảy ra liên quan đến các lĩnh vực: đất đai, hôn nhân và gia đình, lao động, doanh nghiệp, dân sự; - Kỹ năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tham mưu giải quyết các khiếu nại tố cáo; - Biết cách tra cứu các văn bản pháp luật, lựa chọn và áp dụng đúng các quy định của pháp luật để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn; - Có khả năng tổ chức, điều hành và làm việc nhóm; - Có các kỹ năng mềm như: làm việc độc lập; làm việc theo nhóm và với cộng đồng; giao tiếp và truyền đạt thông tin; hoạt náo; thu thập, xử lý thông tin để giải quyết vấn đề; quản lý và lãnh đạo nhóm; sử dụng thành thạo công nghệ thông tin và ngoại ngữ (phải có chứng chỉ A trở lên đối với Tin học và Anh văn) để đảm bảo phục vụ công việc chuyên môn và quản lý.

Ai phù hợp với nghề

Học sinh tốt nghiệp THPT có nguyện vọng học ngành này

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Dễ tìm việc làm

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Thuận lợi

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Thuận lợi

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Nhỏ hơn 5 triệu VNĐ

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 192 học viên

Năm 2016: 100 học viên

Năm 2015: 100 học viên

Năm 2014: 100 học viên

Năm 2013: 100 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Dịch vụ pháp lý

Mã nghề Cao đẳng: 6380201

Mã nghề Trung cấp: 5380201

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...