Chọn nghề

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thuỷ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Từ 8 đến 10 triệu VNĐ
Học phí Cao đẳng/ tháng: 549,000 VNĐ
Học phí Trung cấp/ tháng: 443,750 VNĐ
Cơ hội: Thuận lợi

Mô tả nghề

Đang cập nhật...

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Các nhiệm vụ chính của người hành nghề Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy phải thực hiện là: phóng dạng tuyến hình thân tàu; khai triển kết cấu tàu thuỷ; khai triển tôn vỏ tàu thuỷ; chế tạo dưỡng và lập thảo đồ; gia công chi tiết kết cấu thân tàu; gia công tôn vỏ, chế tạo bệ khuôn; gia công phụ kiện thiết bị thân tàu; lắp ráp phân đoạn; lắp ráp tổng đoạn; lắp ráp thân tàu trên đà; lắp đặt phụ kiện thiết bị thân tàu, hạ thuỷ tàu.

Vị trí việc làm của nghề

Người học ngành/nghề Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy có thể làm nhân viên kỹ thuật tại nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu thủy, các công việc liên quan đến cơ khí.

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Hình họa; Vẽ kỹ thuật; Cơ kỹ thuật; Vật liệu; An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong ngành đóng tàu; Hàn kim loại; Nguội cơ bản; Tiếng Anh chuyên ngành; Sử dụng thiết bị thường dùng trong nhà máy đóng tàu; Lý thuyết tàu thủy; Kết cấu tàu thuỷ; Thiết bị tàu thuỷ; Phóng dạng tuyến hình tàu; Chế tạo dưỡng và vẽ thảo đồ; Khai triển chi tiết kết cấu thân tàu; Khai triển cụm chi tiết kết cấu thân tàu; Công nghệ đóng tàu và tổ chức sản xuất trong nhà máy đóng tàu; Gia công, lắp ráp chi tiết kết cấu thân tàu; Gia công, lắp ráp cụm chi tiết kết cấu thân tàu; Gia công tôn vỏ; Lắp ráp phân đoạn; Lắp ráp tổng đoạn; Lắp ráp thân tàu trên triền; Hạ thủy tàu; Lắp đặt thiết bị boong; Sửa chữa tàu thuỷ; Kiểm tra và thử tàu; Thực tập tốt nghiệp.

Yêu cầu đối với người học

Thực hiện nghiêm túc các quy chế đào tạo; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

- Vẽ, kiểm tra và điều chỉnh được đường hình dáng thân tàu trên ba mặt phẳng hình chiếu; - Khai triển được các chi tiết, kết cấu thân tàu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; - Khai triển được tấm tôn phẳng, tấm tôn cong một chiều, hai chiều; - Chế tạo được các loại dưỡng và vẽ thảo đồ phục vụ cho gia công, lắp ráp kết cấu và tôn vỏ của thân tàu; - Gia công, lắp ráp được các chi tiết kết cấu thân tàu và tôn vỏ tàu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; - Lắp ráp được các phân đoạn, tổng đoạn của thân tàu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; - Lựa chọn được phương án và lắp ráp thân tàu trên đà hợp lý đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; - Phát hiện được sai sót kỹ thuật, cách phòng ngừa và các biện pháp khắc phục trong quá trình gia công, lắp kết cấu và tôn vỏ tàu; - Tính được kích thước thực của các chi tiết kết cấu thân tàu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Ai phù hợp với nghề

Nam giới và nữ giới

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Dễ tìm việc làm

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Thuận lợi

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Thuận lợi

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Nhỏ hơn 5 triệu VNĐ

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 3 học viên

Năm 2016: 7 học viên

Năm 2015: 23 học viên

Năm 2014: 110 học viên

Năm 2013: 91 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Công nghệ chế tạo vỏ tàu thuỷ

Mã nghề Cao đẳng: 6510213

Mã nghề Trung cấp: 5510213

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...