Chọn nghề

Sửa chữa thiết bị dệt
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Đang cập nhật
Cơ hội: Đang cập nhật

Mô tả nghề

“Sửa chữa thiết bị dệt” là ngành/nghề sử dụng các loại công cụ, dụng cụ để bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị dệt trong dây chuyền dệt vải nhằm đảm bảo các thiết bị này hoạt động tốt phù hợp với các tính năng công nghệ của thiết bị và đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Chuẩn bị tổ chức sửa chữa thiết bị dệt; sửa chữa các loại máy: máy mắc đồng loạt, máy mắc phân băng, máy hồ sợi, máy nối sợi; máy đánh suốt sợi ngang; máy dệt thoi; máy dệt không thoi; máy kiểm tra vải; bồi dưỡng nâng cao trình độ và thực hiện an toàn và vệ sinh môi trường. Vận hành các thiết bị dệt; quản lý và lập kế hoạch tu sửa thiết bị dệt theo định kỳ hoặc đột xuất tại các xưởng dệt vải; di chuyển, lắp đặt thiết bị dệt trong xưởng sản xuất vải; gia công phục hồi được các chi tiết đơn giản trong các thiết bị dệt; đọc, hiểu các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh để tra và xử lý lỗi trên màn hình thiết bị dệt; sử dụng thành thạo các công cụ, dụng cụ phục vụ cho việc sửa chữa; tổ chức, triển khai việc sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị dệt; lập dự trù vật tư, chi tiết phục vụ cho việc tu sửa và biết gia công, chế tạo một số dụng cụ chuyên dùng ở mức độ đơn giản.

Vị trí việc làm của nghề

Người làm ngành/nghề Sửa chữa thiết bị dệt có khả năng làm công việc sửa chữa, bảo dưỡng, quản lý thiết bị dệt ở trong xưởng dệt hoặc các đơn vị sản xuất vải.

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Đang cập nhật...

Yêu cầu đối với người học

Đang cập nhật...

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

Đang cập nhật...

Ai phù hợp với nghề

Đang cập nhật...

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Đang cập nhật

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Đang cập nhật

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Đang cập nhật

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Đang cập nhật

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 0 học viên

Năm 2016: 0 học viên

Năm 2015: 0 học viên

Năm 2014: 0 học viên

Năm 2013: 0 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Sửa chữa thiết bị dệt

Mã nghề Cao đẳng: 6520132

Mã nghề Trung cấp: 5520132

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...