Chọn nghề

Vận hành máy thi công nền
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Từ 8 đến 10 triệu VNĐ
Học phí Cao đẳng/ tháng: 443,333.33 VNĐ
Học phí Trung cấp/ tháng: 446,428.57 VNĐ
Cơ hội: Thuận lợi

Mô tả nghề

Đang cập nhật...

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Vận hành thành thạo các loại máy ủi, máy xúc, máy lu, máy san và một số loại máy liên quan khác để san lấp mặt bằng, rải vật liệu và gia cố nền móng đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng và nâng cao hiệu quả; bảo dưỡng kỹ thuật một số loại máy thi công nền; thường xuyên cập nhật kiến thức mới, kỹ năng vận hành và bảo dưỡng; tổ chức, điều hành tổ, nhóm thi công nền và kèm cặp người thợ có tay nghề thấp; thực hiện an toàn kỹ thuật và vệ sinh môi trường.

Vị trí việc làm của nghề

Người hành nghề Vận hành máy thi công nền được bố trí làm việc ở các vị trí: công nhân vận hành máy thi công nền làm việc trên các công trường xây dựng, san lấp, công trình thủy điện, thủy lợi...; chỉ huy tổ, nhóm công nhân vận hành máy thi công nền làm việc; làm chủ máy thi công nền.

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Bảo dưỡng động cơ đốt trong; Bảo dưỡng hệ thống điện; Bảo dưỡng hệ thống thủy lực; Bảo dưỡng gầm và thiết bị công tác máy xúc; Bảo dưỡng gầm và thiết bị công tác máy ủi; Bảo dưỡng gầm và thiết bị công tác máy lu; Kỹ thuật thi công; Vận hành máy xúc; Vận hành máy ủi; Vận hành máy lu; Sửa chữa những hư hỏng thông thường trên máy thi công nền; Thực tập sản xuất.

Yêu cầu đối với người học

Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, chấp hành tốt nội quy Nhà trường

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

- Đọc được các bản vẽ thi công; - Thực hiện được các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường khi thi công nền và xử lý được các tình huống khi xảy ra tai nạn; - Lựa chọn được các công việc chuẩn bị cho máy xúc, máy ủi, máy lu và các máy liên quan trước khi thi công; - Sử dụng được các dụng cụ thiết bị trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa những hư hỏng thông thường; - Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa được những hư hỏng thông thường trên các máy xúc, máy ủi, máy lu và các máy liên quan đúng quy trình, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị; - Vận hành được máy xúc, máy ủi, máy lu và các máy liên quan đúng quy trình đảm bảo an toàn cho người và thiết bị; - Lựa chọn được phương án thi công và các thiết bị thi công; - Tổ chức, điều hành tổ, nhóm thi công nền và kèm cặp người thợ có tay nghề thấp; - Hướng dẫn được thợ bậc dưới và thợ phụ trong các công việc thi công nền; - Thường xuyên cập nhật kiến thức mới, kỹ năng vận hành và bảo dưỡng; - Thực hiện được các biện pháp an toàn kỹ thuật và vệ sinh môi trường; - Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết được những tình huống trong thực tế; - Có kỹ năng giao tiếp tốt với lãnh đạo, với đồng nghiệp và với khách hàng.

Ai phù hợp với nghề

Học sinh nam tốt nghiệp THCS trở lên, có sức khỏe tốt

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Dễ tìm việc làm

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Thuận lợi

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Thuận lợi

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Nhỏ hơn 5 triệu VNĐ

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 587 học viên

Năm 2016: 516 học viên

Năm 2015: 462 học viên

Năm 2014: 698 học viên

Năm 2013: 802 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Vận hành máy thi công nền

Mã nghề Cao đẳng: 6520183

Mã nghề Trung cấp: 5520183

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...