Chọn nghề

Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Đang cập nhật
Cơ hội: Đang cập nhật

Mô tả nghề

“Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến” là ngành/nghề cung cấp cho người học về: công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, các thông số và tiêu chuẩn kỹ thuật của các thiết bị, dụng cụ, vật liệu truyền dẫn quang và vô tuyến.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Vận hành và bảo dưỡng hệ thống truyền dẫn quang và vô tuyến; vận hành và bảo dưỡng các thiết bị trong hệ thống truyền dẫn quang và vô tuyến; thi công, lắp đặt, khai thác, sửa chữa truyền hình vệ tinh, truyền hình mặt đất, truyền hình cáp gồm: đầu thu hình VTC, anten parapol... lắp đặt, khai thác, bảo dưỡng mạng tổng đài nội bộ, gồm: các loại tổng đài dung lượng nhỏ, các loại điện thoại bàn, triển khai kết nối tuyến đường dây thông tin; lắp đặt, khai thác hệ thống mạng vi tính nội bộ; tìm kiếm thông tin trên mạng Internet.

Vị trí việc làm của nghề

Người làm ngành/nghề Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến thường được bố trí việc ở các vị trí trong hệ thống vận hành các thiết bị truyền dẫn quang và vô tuyến; các cơ sở sản xuất thiết bị truyền dẫn quang và vô tuyến; các đơn vị thi công hệ thống viễn thông; các cơ sở kinh doanh thiết bị và khai thác các dịch vụ viễn thông; tự mở cơ sở kinh doanh thiết bị điện tử, viễn thông.

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Đang cập nhật...

Yêu cầu đối với người học

Đang cập nhật...

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

Đang cập nhật...

Ai phù hợp với nghề

Đang cập nhật...

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Đang cập nhật

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Đang cập nhật

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Đang cập nhật

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Đang cập nhật

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 0 học viên

Năm 2016: 0 học viên

Năm 2015: 0 học viên

Năm 2014: 0 học viên

Năm 2013: 0 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến

Mã nghề Cao đẳng: 6520221

Mã nghề Trung cấp: 5520221

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...