Chọn nghề

Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lên
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Đang cập nhật
Cơ hội: Đang cập nhật

Mô tả nghề

"Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp tải có điện áp từ 220 kV trở lên" là ngành/nghề thực hiện xây lắp, thi công các đường dây tải điện, các trạm biến áp có điện áp từ 220 kV trở lên.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Thi công đào đúc móng cột, trụ móng, trụ đỡ thiết bị; thi công tiếp địa và lấp móng; lắp dựng cột thép bằng trụ leo; dựng cột bê tông bằng trụ; rải dây, lấy độ võng, lắp phụ kiện cho đường dây; lắp đặt trụ đỡ thiết bị, dàn thanh cái; lắp đặt MBA lực; lắp đặt thiết bị nhất thứ; lắp đặt các thiết bị nhị thứ; lắp đặt cáp lực và cáp điều khiển, cáp chiếu sáng; rải dây, lấy độ võng, lắp phụ kiện cho đường dây cáp quang.

Vị trí việc làm của nghề

Người làm ngành/nghề Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp tải có điện áp từ 220 kV trở lên thường được bố trí làm việc trong các tổ, đội, công ty xây lắp điện tại các công trình xây lắp đường dây và trạm biến áp. Các vị trí làm việc cụ thể của ngành/nghề này thường là: công nhân, cán bộ kỹ thuật, cán bộ điều hành thi công công trình.

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Đang cập nhật...

Yêu cầu đối với người học

Đang cập nhật...

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

Đang cập nhật...

Ai phù hợp với nghề

Đang cập nhật...

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Đang cập nhật

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Đang cập nhật

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Đang cập nhật

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Đang cập nhật

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 0 học viên

Năm 2016: 0 học viên

Năm 2015: 0 học viên

Năm 2014: 0 học viên

Năm 2013: 0 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lên

Mã nghề Cao đẳng: 6520243

Mã nghề Trung cấp: 5520243

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...