Chọn nghề

Sản xuất hàng da, giầy
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Đang cập nhật
Cơ hội: Đang cập nhật

Mô tả nghề

Ngành/nghề “Sản xuất hàng da, giày” là ngành/nghề kỹ thuật sản xuất hàng làm bằng da, và giả da bao gồm: thiết kế, chế tạo sản phẩm, tạo năng lực sản xuất (thiết bị, công cụ, công nghệ), tổ chức sản xuất (dây chuyền, nguồn nhân lực) từ nguyên phụ liệu da và giả da, đế và các nguyên liệu phụ trợ (keo dán, chỉ, nhãn, cót...) đáp ứng nhu cầu thị trường (sản phẩm: giày da, giày giả da, giày vải...). Ngành/nghề sản xuất hàng da, giày được thực hiện theo quy trình công nghệ trên các thiết bị thông dụng, chuyên dụng, phụ trợ trong sản xuất giày da.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Thực hiện an toàn lao động sản xuất giày; thực hiện an toàn lao động sử dụng hóa chất sản xuất hàng da, giày; đánh giá nguyên liệu và phụ liệu; thiết kế mỹ thuật sản phẩm da, giày; thiết kế mẫu; nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới; chuẩn bị năng lực sản xuất; chuẩn bị sản xuất các nguyên liệu chính; chuẩn bị sản xuất các nguyên liệu phụ trợ; công nghệ thêu, in da; may ráp mũ giày; gò định hình giày; ráp đế lưu hóa giày; ráp đế ép dán giày; hoàn thiện giày lưu hóa; hoàn thiện giày ép dán; bảo dưỡng thiết bị sản xuất giày; điều độ kế hoạch sản xuất.

Vị trí việc làm của nghề

Người làm ngành/nghề Sản xuất hàng da, giày trong các cơ sở doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm da, giày cao cấp được bố trí làm việc trong các xưởng sản xuất, các phòng thiết kế kỹ thuật, các phòng nghiên cứu công nghệ hoặc các phòng kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm.

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Đang cập nhật...

Yêu cầu đối với người học

Đang cập nhật...

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

Đang cập nhật...

Ai phù hợp với nghề

Đang cập nhật...

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Đang cập nhật

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Đang cập nhật

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Đang cập nhật

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Đang cập nhật

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 0 học viên

Năm 2016: 0 học viên

Năm 2015: 0 học viên

Năm 2014: 0 học viên

Năm 2013: 0 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Sản xuất hàng da, giầy

Mã nghề Cao đẳng: 6540213

Mã nghề Trung cấp: 5540213

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...