Chọn nghề

Dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Từ 5 đến 8 triệu VNĐ
Học phí Cao đẳng/ tháng: 1,206,326.92 VNĐ
Học phí Trung cấp/ tháng: 862,159.09 VNĐ
Cơ hội: Thuận lợi

Mô tả nghề

Đang cập nhật...

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

- Về thái độ: + Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân; + Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp; + Trung thực, khách quan, có tinh thần học tập vươn lên; + Coi trọng kết hợp y dược học hiện đại với y dược học cổ truyền. - Về kiến thức: + Có kiến thức khoa học cơ bản và dược học cơ sở; + Có kiến thức chuyên môn cơ bản về dược và kiến thức vững về chuyên ngành quản lý, cung ứng và kiểm nghiệm thuốc - mỹ phẩm; + Nắm vững chính sách liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong điều kiện chuyên môn cụ thể. + Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: + Quản lý, cung ứng thuốc; + Đảm bảo chất lượng thuốc; chất lượng thí nghiệm; + Hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả; + Thực hiện các nghiệp vụ về dược trong phạm vi nhiệm vụ được giao; + Hướng dẫn về chuyên môn cho các cán bộ dược có trình độ thấp hơn.

Vị trí việc làm của nghề

Nhân viên tại Khoa Dược Bệnh viện; nhân viên tại các Trung tâm y tế, Trạm y tế xã phường; nhân viên bán thuốc tại các nhà thuốc tư nhân và các quầy thuốc của Công ty dược phẩm; trình dược viên; nhân viên các khâu sản xuất, đảm bảo chất lượng và kiểm nghiệm tại các Công ty dược phẩm dược liệu trong nước, liên doanh nước ngoài; Viện và phân viện kiểm nghiệm; các trường học đào tạo về Dược.

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Giải phẫu - Sinh lý; Viết - Đọc tên thuốc; Vi sinh - Ký sinh trùng; Hóa học đại cương - Vô cơ; Hoá hữu cơ; Hóa phân tích; Hoá sinh; Pháp luật - Tổ chức và Quản lý dược; Thực vật dược; Bào chế; Hóa dược; Dược lý; Bệnh học; Dược lâm sàng; Dược liệu; Kiểm nghiệm; Quản lý tồn trữ thuốc; Pháp chế Dược; Thực tập Dược lâm sàng; Thực tế ngành; Tiếng Anh chuyên ngành; Phương pháp NCKH; Marketing Dược; Kinh tế Dược; Quản trị kinh doanh Dược; Kỹ năng giao tiếp, bán hàng.

Yêu cầu đối với người học

Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương Có đủ sức khỏe theo quy đinh.

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

- Kỹ năng nhận biết: Nắm vững các kiến thức cơ bản về ngành Dược vận dụng vào việc sử dụng các kiến thức trong hành nghề Dược với ý thức tự chủ và hoàn thành công việc trách nhiệm cao. - Kỹ năng sử dụng: + Tham gia tổ chức và thực hiện được các thực hành tốt trong sản xuất, kiểm nghiệm, tồn trữ, phân phối, mua bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thực phẩm chức năng; + Tư vấn được cho người bệnh, cán bộ y tế và cộng đồng về lựa chọn, sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả và kinh tế; + Thực hiện các quy định, pháp luật về Dược; + Tham gia xây dựng và triển khai được kế hoạch về công tác dược trong các cơ sở y tế, cộng đồng và trong các chương trình y tế quốc gia; + Kỹ năng đánh giá, nhận xét và phản ảnh: + Nhận xét được các kết quả công việc trong chuyên môn nghiệp vụ Dược và phản ánh với cấp quản lý để sử lý công việc tốt hơn. + Tham gia kiểm tra việc thực hiện các quy định, pháp luật về Dược;.

Ai phù hợp với nghề

- Tất cả mọi đối tượng đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. - Sức khỏe, thể lực tốt, ngoại hình ưa nhìn, có khả năng tư vấn và thuyết phục người nghe và yêu thích ngành Dược.

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Dễ tìm việc làm

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Thuận lợi

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Thuận lợi

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Nhỏ hơn 5 triệu VNĐ

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 7104 học viên

Năm 2016: 7506 học viên

Năm 2015: 6256 học viên

Năm 2014: 4871 học viên

Năm 2013: 4322 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Dược

Mã nghề Cao đẳng: 6720201

Mã nghề Trung cấp: 5720201

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...