Chọn nghề

Quản trị nhà hàng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Từ 5 đến 8 triệu VNĐ
Học phí Cao đẳng/ tháng: 763,272.73 VNĐ
Học phí Trung cấp/ tháng: 1,362,500 VNĐ
Cơ hội: Thuận lợi

Mô tả nghề

Đang cập nhật...

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Người hành nghề Quản trị nhà hàng thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau: Tổ chức quá trình phục vụ khách tại các nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh ăn uống; Tính toán, xây dựng thực đơn theo yêu cầu và tư vấn khách lựa chọn thực đơn phù hợp; Tổ chức các hoạt động quản lý và triển khai thực hiện các hoạt động nghiệp vụ trong nhà hàng; giám sát công việc của các nhóm phục vụ; Giám sát việc thực hiện vệ sinh, an ninh, an toàn trong nhà hàng.

Vị trí việc làm của nghề

- Sau khi học xong sinh viên có được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể đảm đương được các vị trí như: Nhân viên phục vụ bàn; Nhân viên phục vụ ba. - Tùy theo khả năng cá nhân, kinh nghiệm thực tiễn, môi trường công tác và cấp độ, loại hình doanh nghiệp, sinh viên tốt nghiệp có thể phát triển, thăng tiến để đảm đương các vị trí công tác cao hơn như: Giám sát viên; Trưởng/phó giám đốc bộ phận; Điều hành khu vực nhà hàng có quy mô nhỏ.

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin 1,2; Đường lối Cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tiếng Anh; Tin học đại cương; Tin học ứng dụng; Kỹ năng mềm; Toán cao cấp; Pháp luật đại cương; Giáo dục thể chất ; Giáo dục quốc phòng - an ninh; Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô; Tổng quan ngành nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Quản trị học; Nguyên lý kế toán; Marketing căn bản; An toàn vệ sinh thực phẩm; Quản trị chất lượng; Phân tích dữ liệu; Xây dựng thực đơn; Quản trị tài chính nhà hàng; Dịch vụ chăm sóc khách hàng; Quản trị nguồn nhân lực nhà hàng & dịch vụ ăn uống; Quản trị Marketing nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Kế toán quản trị nhà hàng; Logistics; Quản trị rủi ro trong nhà hàng; Tuyển dụng & phát triển nhân viên trong lĩnh vực nhà hàng & dịch vụ ăn uống; Hành vi người tiêu dùng; Văn hóa ẩm thực; Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh nhà hàng; Quản trị dự án nhà hàng & dịch vụ ăn uống.

Yêu cầu đối với người học

- Người học Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương. - Người học ngành Quản trị nhà hàng đòi hỏi khả năng giao tiếp tốt vì phải tiếp xúc với nhiều khách hàng, đặc biệt là khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh; năng động, nhạy bén trong xử lý tình huống, có sức khỏe tốt, ngoại hình ưa nhìn…

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

- Kiến thức: + Trình bày được cơ cấu tổ chức, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong nhà hàng; mối quan hệ giữa các bộ phận trong nhà hàng và đề xuất được các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ kinh doanh ăn uống. + Phân tích được các quy trình nghiệp vụ cơ bản: Chuẩn bị phục vụ ăn uống; vệ sinh trong nhà hàng; phục vụ các bữa ăn thường, ăn tiệc Âu, Á,... + Hiểu và trình bày được tính chất, đặc điểm, cách sử dụng, bảo quản của các loại đồ uống; trình bày được quy trình kỹ thuật, nguyên tắc, phương pháp pha chế và phục vụ đồ uống. - Kỹ năng: + Tổ chức và phục vụ được khách ăn uống theo tiêu chuẩn. + Tư vấn sản phẩm, lập kế hoạch và phục vụ các loại tiệc. + Pha chế được các loại đồ uống thông dụng. + Giao tiếp tốt với khách hàng, phù hợp với yêu cầu phục vụ khách tại bộ phận nhà hàng chăm sóc khách hàng và giải quyết phàn nàn của khách hàng có hiệu quả. + Sử dụng tiếng anh giao tiếp trong nhà hàng đáp ứng các yêu cầu của công việc. + Dự tính, hạn chế các tình huống phát sinh trong lĩnh vực mà mình tham gia; có khả năng phân tích đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý các tình huống trong quá trình tổ chức và phục vụ. - Thái độ, định hướng giá trị: + Hiểu biết cơ bản về đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, về hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. + Trung thực, đề cao lương tâm nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm trong công việc; có đủ sức khỏe để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp. + Có ý thức kỷ luật, chấp hành tốt các quy định tại nơi làm việc. + Có ý thức cập nhật kiến thức thường xuyên, chủ động, sáng tạo trong công việc.

Ai phù hợp với nghề

Những người đam mê kinh doanh, am hiểu và yêu thích lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn. Những học sinh tốt nghiệp cấp 3 trở lên, không bị khuyết tật, đảm bảo sức khoẻ.

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Dễ tìm việc làm

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Thuận lợi

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Thuận lợi

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Nhỏ hơn 5 triệu VNĐ

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 287 học viên

Năm 2016: 260 học viên

Năm 2015: 199 học viên

Năm 2014: 216 học viên

Năm 2013: 176 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Quản trị nhà hàng

Mã nghề Cao đẳng: 6810206

Mã nghề Trung cấp: 5810206

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...