Chọn trường

Trường Cao Đẳng Thaco

Thông tin chung

Địa chỉ: Khu công nghiệp Tam Hiệp, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã trường: CDD3401

Điện thoại:

Email: thacocollege@thaco.com.vn

Fax: 02353567113

Website: thacocollege.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Tư thục

- Quyết định thành lập số: 595/QĐ-BLĐTBXH

- Ngày ban hành Quyết định: 12/05/2010

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 21/2016/CNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 19/10/2016

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề - Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội

Danh sách nghề đào tạo

Bảo trì thiết bị cơ điện
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ sơn ô tô
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ sản xuất chất dẻo từ Polyme
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ ô tô
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Cắt gọt kim loại
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
May thời trang
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Khu công nghiệp Tam Hiệp, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Mã trường: CDD3401

Điện thoại:

Email: thacocollege@thaco.com.vn

Fax: 02353567113

Website: thacocollege.edu.vn