Chọn trường

Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc

Thông tin chung

Địa chỉ: Việt Bắc, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã trường: CDT1209

Điện thoại:

Email: cdvhntvietbac@gmail.com

Fax: 02083855825

Website: vietbacact.edu.vn

Giới thiệu

SỨ MẠNG Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và du lịch khu vực Đông Bắc; thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực và hội nhập quốc tế. TẦM NHÌN Trở thành trung tâm đào tạo trọng điểm ngành văn hóa, du lịch có thương hiệu trong nước và khu vực. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT Xây dựng và phát triển trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc thành trường Đại học Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Việt Bắc; cung cấp nguồn nhân lực văn hóa, nghệ thuật và du lịch có chất lượng cao cho khu vực Đông Bắc và cả nước; đào tạo theo hướng đa nghề, đa cấp, đa lĩnh vực, liên thông các bậc học; xây dựng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đào tạo, mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu và áp dụng khoa học công nghệ, mang bản sắc riêng của văn hóa vùng Đông Bắc.

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 589/TC-DC

- Ngày ban hành Quyết định: 11/11/1965

- Đơn vị ban hành quyết định: Ủy ban hành chính khu Tự trị Việt Bắc

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 194/2017/GCNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 28/06/2017

- Nơi cấp: Tổng cục giáo dục nghề nghiệp

Danh sách nghề đào tạo

Biên tập và dàn dựng ca, múa, nhạc
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Biểu diễn nhạc cụ phương Tây
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Bảo tàng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hướng dẫn du lịch
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hội họa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Nghệ thuật biểu diễn dân ca
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Organ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Piano
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý văn hóa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thanh nhạc
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thiết kế đồ họa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thư viện
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Violon
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Văn hóa, văn nghệ quần chúng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Vẽ và thiết kế trên máy tính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Việt Bắc, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã trường: CDT1209

Điện thoại:

Email: cdvhntvietbac@gmail.com

Fax: 02083855825

Website: vietbacact.edu.vn