Chọn trường

Trường Cao đẳng Y Dược ASEAN

Thông tin chung

Địa chỉ: Km 15, QL5, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

Mã trường: CDD2291

Điện thoại:

Email: caodangasean@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: cdasean.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Tư thục

- Quyết định thành lập số: 5724/QĐ-BGDĐT

- Ngày ban hành Quyết định: 13/12/2010

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 352/2017/GCNĐKHĐ-GDNN

- Ngày cấp: 19/09/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Giao dục nghề nghiệp

Danh sách nghề đào tạo

Dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều dưỡng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Km 15, QL5, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

Mã trường: CDD2291

Điện thoại:

Email: caodangasean@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: cdasean.edu.vn