Chọn trường

Trường TCN Dân tộc nội trú Khánh Sơn

Thông tin chung

Địa chỉ: Thôn Ma O, Xã Sơn Trung, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa

Mã trường: TCD4108

Điện thoại:

Email: ndtntks.sldtbxh@khanhhoa.gov.vn

Fax: 02583869789

Website: tcnkhanhson.edu.vn

Giới thiệu

Uy tín - Chất lượng - Hiệu quả - Việc làm

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 495/QĐ-UBND

- Ngày ban hành Quyết định: 27/02/2015

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND Tỉnh Khánh Hòa

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 1093/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 26/04/2017

- Nơi cấp: SLĐTBXH Khánh Hòa

Các cơ sở

Cơ sở I

Địa chỉ: Thôn Ma O, Xã Sơn Trung, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại:

Email: ndtntks.sldtbxh@khanhhoa.edu.vn

Fax:

Cơ sở II

Địa chỉ: Đường Hai Bà Trưng, Xã Sơn Trung, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại:

Email: ndtntks.sldtbxh@khanhhoa.edu.vn

Fax:

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật chế biến món ăn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật xây dựng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
May thời trang
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị nhà hàng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thú y
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Thôn Ma O, Xã Sơn Trung, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa

Mã trường: TCD4108

Điện thoại:

Email: ndtntks.sldtbxh@khanhhoa.gov.vn

Fax: 02583869789

Website: tcnkhanhson.edu.vn