Chọn trường

Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

Thông tin chung

Địa chỉ: Km3, Quốc lộ 9, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Mã trường: C32

Điện thoại:

Email: daotao@qtttc.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://www.qtttc.edu.vn/

Giới thiệu

Trường CĐSP Quảng Trị được thành lập theo quyết định số 198/TTg ngày 01/4/1997 của Thủ tướng Chính phủ, có sứ mạng đào tạo đội ngũ cán bộ, giáo viên và nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục - văn hoá - kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị, khu vực và quốc gia. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp: 347/2017/GCNĐKHĐ-GDNG do Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp cấp ngày 17/9/2017.

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 198/TTg

- Ngày ban hành Quyết định: 01/4/1997

- Đơn vị ban hành quyết định: Thủ tướng Chính phủ

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 347/2017/GCNĐKHĐ-GDNG

- Ngày cấp: 17/9/2017

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Km3, Quốc lộ 9, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Mã trường: C32

Điện thoại:

Email: daotao@qtttc.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://www.qtttc.edu.vn/