Chọn trường

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

Thông tin chung

Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, Phường Thạch Linh, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Mã trường: CDD3001

Điện thoại:

Email: namvnn76@gmail.com.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://www.cdytehatinh.edu.vn/

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh là trường Công lập. Được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định số 5195/QĐ-BGD-ĐT ngày 19 tháng 9 năm 2006 (nâng cấp Trường Trung cấp Y tế Hà Tĩnh thành lập Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh), Trường có nhiệm vụ: - Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có trình độ Cao đẳng và các trình độ thấp hơn gồm các chuyên ngành chủ yếu: Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỷ thuật y học, Y học cổ truyền, Dược. - Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Sau khi được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Y tế, với sự chỉ đạo của UBND Tỉnh, được sự quan tâm giúp đỡ của các ngành và địa phương liên quan. Trường Cao đẳng Y tế đã từng bước tăng cường cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển nhân lực y tế cho Tỉnh và cho các địa phương khác.

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 5195/QĐ-BGDĐT

- Ngày ban hành Quyết định: 19/09/2006

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giaó dục Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 271/2017

- Ngày cấp: 25/07/2017

- Nơi cấp: Tổng cục dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hộ sinh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật xét nghiệm y học
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Y sỹ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều dưỡng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, Phường Thạch Linh, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Mã trường: CDD3001

Điện thoại:

Email: namvnn76@gmail.com.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://www.cdytehatinh.edu.vn/