Chọn trường

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Công thương CCI

Thông tin chung

Địa chỉ: 331 Ngô Gia Tự, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã trường: TCD1907

Điện thoại:

Email: kinhbacedu@gmail.com

Fax: 02223874080

Website: tuyensinhcci24h.edu.vn

Giới thiệu

Tên trường: Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Công thương- CCI. 2. Mã trường: 1903 3. Địa chỉ: 331 Ngô Gia Tự- Phường Suối Hoa - TP Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh. 4. Điện thoại: (0241)3.874078/ Fax: (0241)3.874080 5. Họ và tên người Hiệu trưởng : Đào Thị Lê Điện thoại : 0912255565 6. Website: tuyensinhcci24h.edu.vn Email: kinhbacedu@gmail.com II. Thông tin tuyển sinh: Tt Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu tuyển sinh Hình thức tuyển sinh Thời gian tuyển sinh THPT THCS - HS tốt nghiệp THPT, THCS - - Kết quả trong học bạ. - Nhận hồ sơ: từ 01/03 ÷31/12/ 2018 - Ngày xét tuyển: Liên tục, tuyển sinh cả nước. 1 42340303 Kế toán doanh nghiệp 60 100 2 42340201 Tài chính – Ngân hàng 40 100 3 424802 Công nghệ thông tin 40 100 4 42510317 Điện Công nghiệp và Dân dụng 50 100 5 42510318 Điện tử viễn thông 50 100

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Tư thục

- Quyết định thành lập số: 44/2005/QĐ-UB

- Ngày ban hành Quyết định: 10/05/2005

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND tỉnh Bắc Ninh

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 23/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 12/07/2017

- Nơi cấp: Sở Lao động thương binh & Xã hội Bắc Ninh

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tin học ứng dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Trồng trọt
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tài chính - Ngân hàng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp và dân dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 331 Ngô Gia Tự, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã trường: TCD1907

Điện thoại:

Email: kinhbacedu@gmail.com

Fax: 02223874080

Website: tuyensinhcci24h.edu.vn