Chọn trường

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh

Thông tin chung

Địa chỉ: 25 đường Thiên Đức, Phường Vệ An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã trường: TCD1901

Điện thoại:

Email: info@vhntbacninh.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: vhntbacninh.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 39/1998/QĐ-UB

- Ngày ban hành Quyết định: 01/07/1998

- Đơn vị ban hành quyết định: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 24/2017/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 17/07/2017

- Nơi cấp: Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bắc Ninh

Danh sách nghề đào tạo

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Bảo tàng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hướng dẫn du lịch
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hội họa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Nghệ thuật biểu diễn dân ca quan họ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Organ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Phát hành xuất bản phẩm
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý văn hóa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thanh nhạc
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thiết kế đồ họa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thư viện
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Văn hóa, văn nghệ quần chúng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 25 đường Thiên Đức, Phường Vệ An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã trường: TCD1901

Điện thoại:

Email: info@vhntbacninh.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: vhntbacninh.edu.vn