Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Số 1 Hà Nội

Thông tin chung

Địa chỉ: Tiểu khu Phú Mỹ, Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0132

Điện thoại:

Email: ttcns1_soldtbxh@hanoi.gov.vn

Fax: 033792799

Website:

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 1405

- Ngày ban hành Quyết định: 10/08/2006

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND tỉnh Hà Tây

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 38

- Ngày cấp: 30/06/2017

- Nơi cấp: Sở LĐTBXH

Danh sách nghề đào tạo

Hàn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
May thời trang
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tin học văn phòng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Tiểu khu Phú Mỹ, Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0132

Điện thoại:

Email: ttcns1_soldtbxh@hanoi.gov.vn

Fax: 033792799

Website: