Chọn trường

Trường Trung Cấp Kinh Tế - Kỹ Thuật Đông Gia Lai

Thông tin chung

Địa chỉ: 279 Hoàng Hoa Thám, Xã An Phú, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Mã trường: TCD3830

Điện thoại:

Email: tcn.ankhe@gmail.com

Fax: 02693532219

Website:

Giới thiệu

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đông Gia Lai là đơn vị trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai. Được thành lập trên cơ sở Trường Trung cấp nghề An Khê theo Quyết định số 566/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch UBND Tỉnh Gia Lai. Trải qua 13 năm hoạt động (2004 – 2017) Nhà trường đã tuyển sinh và đào tạo 12.947 lượt người, trong đó: Đào tạo hệ trung cấp nghề: 760 học sinh, đào tạo Sơ cấp: 3.031 học viên, Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: 9.156 học viên. Nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường là đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai. Là trung tâm đào tạo và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho tỉnh nhà, là nơi phát triển niềm đam mê về khoa học kỹ thuật, giúp người học hình thành và phát triển tính chuyên nghiệp, tư duy sáng tạo và năng lực học tập suốt đời nhằm góp phần tích cực vào sự phát triển của Thị xã An Khê nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung.

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 566/QĐ-UBND

- Ngày ban hành Quyết định: 15/06/2017

- Đơn vị ban hành quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 755/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 13/07/2017

- Nơi cấp: Sở Lao động thương binh và xã hội Gia Lai

Danh sách nghề đào tạo

Bảo trì và sửa chữa máy nông lâm nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Bảo trì và sửa chữa xe máy
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Chăn nuôi gia súc, gia cầm
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ ô tô
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Cơ điện nông thôn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hàn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Khuyến nông lâm
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật chế biến món ăn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật xây dựng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
May thời trang
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thú y
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tin học văn phòng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Văn thư hành chính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện dân dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 279 Hoàng Hoa Thám, Xã An Phú, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Mã trường: TCD3830

Điện thoại:

Email: tcn.ankhe@gmail.com

Fax: 02693532219

Website: