Chọn trường

Trường Trung cấp Future Việt Nam

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 331 Đường Ngô Gia Tự, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã trường: TCD1905

Điện thoại:

Email: tcktkttm1@bacninh.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.futurecollege.edu.vn

Giới thiệu

Trường trung cấp nghề hoạt động theo mô hình quốc tế và hợp tác quốc tế trong hoạt động dạy nghề và trao đổi sinh viên

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Tư thục

- Quyết định thành lập số: Số 101/2004/QĐ-UB

- Ngày ban hành Quyết định: 30/06/2004

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND tỉnh Bắc Ninh

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Số 28/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 26/07/2017

- Nơi cấp: UBND tỉnh Bắc Ninh

Danh sách nghề đào tạo

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị lễ tân
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị nhà hàng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thú y
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tin học ứng dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tài chính - Ngân hàng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Văn thư hành chính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp và dân dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện tử công nghiệp và dân dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 331 Đường Ngô Gia Tự, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã trường: TCD1905

Điện thoại:

Email: tcktkttm1@bacninh.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.futurecollege.edu.vn