Chọn trường

Trường Cao đẳng Y tế Bình Phước

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 01 - Đường Phạm Ngọc Thạch, Xã Tiến Thành, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Mã trường: CDD4302

Điện thoại:

Email: caodangytebinhphuoc@gmail.com

Fax: 02713881109

Website: caodangytebinhphuoc.edu.vn

Giới thiệu

Trường cao đẳng y tế Bình Phước thành lập trên cơ sở Trường Trung cấp y tế bình Phước theo Quyết định 248/QĐ-LĐTBXH ngày 28/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội và các sở, ban, ngành, cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Trường Cao đảng Y tế Bình Phước thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 23 của Luật giáo dục nghề nghiệp. Trường được đào tạo các ngành nghề trình độ cao đẳng: cao đẳng dược, cao đẳng điều dưỡng, cao đẳng hộ sinh; trung cấp: dược, điều dưỡng, hộ sinh, y sỹ, xét nghiệm; sơ cấp theo quy định tại Nghị định 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ.

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 248/QĐ-LĐTBXH

- Ngày ban hành Quyết định: 28/02/2017

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ LĐTB và XH

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 351/2017/GCNĐKHĐ-GDNN

- Ngày cấp: 18/09/2017

- Nơi cấp: Tổng cục giáo dục nghề nghiệp

Danh sách nghề đào tạo

Dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hộ sinh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật xét nghiệm y học
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Y sỹ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều dưỡng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 01 - Đường Phạm Ngọc Thạch, Xã Tiến Thành, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Mã trường: CDD4302

Điện thoại:

Email: caodangytebinhphuoc@gmail.com

Fax: 02713881109

Website: caodangytebinhphuoc.edu.vn