Chọn trường

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Mã trường: CDT0138

Điện thoại:

Email: ngocluong668@gmail.com

Fax: 0243.8842219

Website: http://hncte.edu.vn/

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội được thành lập theo quyết định số 3828/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở nâng cấp trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế Hà Nội. Tiền thân của trường là 3 trường trước đây: – Trường Trung học nghề Lương thực Thực phẩm, đóng tại xã Đông Xuân – Huyện Sóc Sơn – thành phố Hà Nội. Trường được thành lập tháng 9 năm 1973 – Trường Nghiệp vụ Vật tư Nông nghiệp, đóng tại thị trấn Văn Giang – huyện Văn Giang – tỉnh Hưng Yên. Trường được thành lập tháng 5 năm 1973. – Trường Trung học nghiệp vụ I, đóng tại phường Trưng Trắc – thị xã Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc. Trường được thành lập tháng 12 năm 1959.

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 3828/QĐ-BGDĐT

- Ngày ban hành Quyết định: 29/05/2009

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 193/2017/GCNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 28/06/2017

- Nơi cấp: Tổng cục dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Mã trường: CDT0138

Điện thoại:

Email: ngocluong668@gmail.com

Fax: 0243.8842219

Website: http://hncte.edu.vn/