Chọn trường

Trường Cao đẳng Y Hà Nội I

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 267 đường Ngọc Hồi, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Mã trường: CDD0145

Điện thoại:

Email: cdyhanoi1@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: htnc.edu.vn

Giới thiệu

Đào tạo Cao đẳng Điều dưỡng, Cao đẳng Dược, Cao đẳng Xét nghiệm Y học

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Tư thục

- Quyết định thành lập số: Số 998/QĐ-LĐTBXH

- Ngày ban hành Quyết định: 01/08/2019

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Số 65/2020/GCNĐKHĐ-TCGDNN

- Ngày cấp: 27/05/2020

- Nơi cấp: 267 Ngọc Hồi , Thanh Trì, Hà Nội

Danh sách nghề đào tạo

Dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật xét nghiệm y học
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật xét nghiệm y học
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật xét nghiệm y học
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Y sỹ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Y sỹ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Y sỹ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều dưỡng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều dưỡng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều dưỡng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 267 đường Ngọc Hồi, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Mã trường: CDD0145

Điện thoại:

Email: cdyhanoi1@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: htnc.edu.vn