Chọn trường

Trường Trung cấp Luật Tây bắc (Thuộc Bộ Tư pháp)

Thông tin chung

Địa chỉ: Tổ 03, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Mã trường: TCT1401

Điện thoại:

Email: tcltb@moj.gov.vn

Fax: 02123799996

Website: http://www.taybaclaw.edu.vn/

Giới thiệu

Trường Trung cấp Luật Tây Bắc là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và có trụ sở tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La - là tỉnh trung tâm của khu vực Tây Bắc Việt Nam; Trường do Bộ Tư pháp quản lý toàn diện và trực tiếp, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hộiquản lý nhà nước về đào tạo nghề,Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La quản lý hành chính theo lãnh thổ.

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 1946

- Ngày ban hành Quyết định: 09/07/2012

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Tư pháp

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 10/GCNĐKHĐ

- Ngày cấp: 10/07/2017

- Nơi cấp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La

Danh sách nghề đào tạo

Pháp luật
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Tổ 03, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Mã trường: TCT1401

Điện thoại:

Email: tcltb@moj.gov.vn

Fax: 02123799996

Website: http://www.taybaclaw.edu.vn/