Chọn trường

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin chung

Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: CDT0211

Điện thoại:

Email: hepc@hepc.edu.vn

Fax: 02838919049

Website: http://hepc.edu.vn/

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 5314/QĐ-BGD&ĐT

- Ngày ban hành Quyết định: 21/09/2005

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục & đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 239/2017/GCNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 13/07/2017

- Nơi cấp: Hà Nội

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Lắp đặt bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Nhiệt điện
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110KV trở xuống
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: CDT0211

Điện thoại:

Email: hepc@hepc.edu.vn

Fax: 02838919049

Website: http://hepc.edu.vn/