Chọn trường

Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc

Thông tin chung

Địa chỉ: Trưng Nhị, Phường Trưng Nhị, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Mã trường: CDD1603

Điện thoại:

Email: Cdspvinhphuc@gmail.com

Fax: 02113854243

Website: www.caodangvinhphuc.edu.vn

Giới thiệu

Tr. Cao đẳng Vĩnh Phúc

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 192/1998/QĐ-TTg

- Ngày ban hành Quyết định: 29/09/1998

- Đơn vị ban hành quyết định: Thủ tướng Chính phủ

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 4680/QĐ-BGDĐT

- Ngày cấp: 15/10/2010

- Nơi cấp: Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Danh sách nghề đào tạo

Kế toán
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị mạng máy tính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tin học ứng dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tiếng Anh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Trưng Nhị, Phường Trưng Nhị, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Mã trường: CDD1603

Điện thoại:

Email: Cdspvinhphuc@gmail.com

Fax: 02113854243

Website: www.caodangvinhphuc.edu.vn