Chọn trường

Trường Trung cấp Y Dược Lê Hữu Trác

Thông tin chung

Địa chỉ: 282A đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0177

Điện thoại:

Email: le_huutrac@yahoo.com

Fax: 02435592084

Website: http://lehuutrac.edu.vn/

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Tư thục

- Quyết định thành lập số: 4147/QĐ-UBND

- Ngày ban hành Quyết định: 17/10/2007

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND Thành phố Hà Nội

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 08

- Ngày cấp: 30/05/2017

- Nơi cấp: Sở Lao Động Tb & XH

Danh sách nghề đào tạo

Dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Y học cổ truyền
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Y sỹ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 282A đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0177

Điện thoại:

Email: le_huutrac@yahoo.com

Fax: 02435592084

Website: http://lehuutrac.edu.vn/