Chọn trường

Trường Trung cấp Giao thông vận tải Hà Nội

Thông tin chung

Địa chỉ: 157 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0173

Điện thoại:

Email: tcgtvthanoi@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://gtvthanoi.edu.vn/

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Tư thục

- Quyết định thành lập số: 1862/QĐ-UBND

- Ngày ban hành Quyết định: 30/10/2006

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND Tp Hà Nội

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tin học ứng dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 157 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0173

Điện thoại:

Email: tcgtvthanoi@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://gtvthanoi.edu.vn/