Chọn trường

Trường Cao đẳng Thống kê II

Thông tin chung

Địa chỉ: Khu phố 5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Mã trường: CDT4803

Điện thoại: 02513891452

Email: tuyensinh.cos2@gmai.com

Fax: 02513891947

Website: www.thongke2.edu.vn

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Thống kê II thuộc Tổng cục Thống kê là trường Công lập đào tạo hệ trung cấp, cao đẳng chuyên ngành Thống kê, Kế toán, Tài chính, Marketing , Quản trị doanh nghiệp, Logistic, Phiên dịch Tiếng Anh thương mại, Tiếng Anh, Quản trị mạng, Thiết kế Web

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 1069/QĐ-BGDĐT

- Ngày ban hành Quyết định: 31/03/2015

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 42/2017/GCNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 03/05/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề ( Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp)

Các cơ sở

Cơ sở I

Địa chỉ: Khu phố 5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 2513891452

Email: tuyensinh.cos2@gmai.com

Fax: 2513891947

Danh sách nghề đào tạo

Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Logistic
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Marketing thương mại
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Phiên dịch tiếng Anh thương mại
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị mạng máy tính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thiết kế trang Web
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thống kê doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tiếng Anh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tài chính doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Khu phố 5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Mã trường: CDT4803

Điện thoại: 02513891452

Email: tuyensinh.cos2@gmai.com

Fax: 02513891947

Website: www.thongke2.edu.vn