Chọn trường

Trường Cao đẳng nghề Hải Dương

Thông tin chung

Địa chỉ: Tiền Trung, Phường Ái Quốc, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Mã trường: CDD2101

Điện thoại:

Email: caodangnghehd@gmail.com

Fax: 02203753697

Website: http://hdvtc.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 260/QĐ-LĐTBXH

- Ngày ban hành Quyết định: 15/02/2007

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 225/2017/GCNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 11/07/2017

- Nơi cấp: Tổng cục dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Cơ điện tử
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Cắt gọt kim loại
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hàn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
May thời trang
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện tử công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Tiền Trung, Phường Ái Quốc, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Mã trường: CDD2101

Điện thoại:

Email: caodangnghehd@gmail.com

Fax: 02203753697

Website: http://hdvtc.edu.vn