Chọn trường

Trường Cao đẳng VMU

Thông tin chung

Địa chỉ: Đường Hải Triều, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Phường Quán Toan, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Mã trường: CDT0306

Điện thoại:

Email: hanhchinh@vimaru-vmc.edu.vn

Fax: 02253534435

Website: https://vmc.edu.vn/

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 1873/QĐ-BLĐTBXH

- Ngày ban hành Quyết định: 31/12/2007

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 406/2017/GCNĐKHĐ-TCGDNN

- Ngày cấp: 26/12/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ kỹ thuật vỏ tàu thủy
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ kỹ thuật điện tàu thủy
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ thông tin
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ ô tô
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Cắt gọt kim loại
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hàn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Khai thác máy tàu thủy
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý vận tải và dịch vụ logistics
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị kinh doanh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị kinh doanh vận tải biển
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Sửa chữa máy tàu thuỷ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tài chính doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tự động hóa công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều khiển tàu biển
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Đường Hải Triều, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Phường Quán Toan, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Mã trường: CDT0306

Điện thoại:

Email: hanhchinh@vimaru-vmc.edu.vn

Fax: 02253534435

Website: https://vmc.edu.vn/