Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Trà Vinh

Thông tin chung

Địa chỉ: Ấp Xa Xi, Xã Ngãi Xuyên, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh

Mã trường: TCD5802

Điện thoại:

Email: truongtrungcapnghedtnttv@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: truongtcndtnttravinh.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 2065

- Ngày ban hành Quyết định: 08/11/2012

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND tỉnh Trà Vinh

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 1067

- Ngày cấp: 30/06/2017

- Nơi cấp: Sở LĐTBXH Trà Vinh

Danh sách nghề đào tạo

Bảo vệ thực vật
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Cắt gọt kim loại
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thú y
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tin học văn phòng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện dân dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Ấp Xa Xi, Xã Ngãi Xuyên, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh

Mã trường: TCD5802

Điện thoại:

Email: truongtrungcapnghedtnttv@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: truongtcndtnttravinh.edu.vn