Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Dĩ An

Thông tin chung

Địa chỉ: số 78 đường Phạm Hữu Lầu, Kp TN 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Mã trường: TCD4403

Điện thoại:

Email: tcnghedian@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: tcndian.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 3825/QĐ-UBND

- Ngày ban hành Quyết định: 03/12/2008

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND tỉnh Bình Dương

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 16/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 01/08/2017

- Nơi cấp: Sở LĐ TB&XH

Danh sách nghề đào tạo

Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: số 78 đường Phạm Hữu Lầu, Kp TN 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Mã trường: TCD4403

Điện thoại:

Email: tcnghedian@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: tcndian.edu.vn