Chọn trường

Trường CĐ VHNT và Du lịch NĐ

Thông tin chung

Địa chỉ: 128 Trần Huy Liệu, Phường Trường Thi, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Mã trường: CDD2502

Điện thoại:

Email: cdvhnt&dlnd@gmail.com

Fax: 02283660261

Website: cdvhntdlnd.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 398/QĐ-BGDĐT

- Ngày ban hành Quyết định: 03/02/2016

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục & Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 90/2017/GCNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 25/07/2017

- Nơi cấp: Bộ Lao động - Thương binh và xã hội - Tổng cục dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hội họa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Nghệ thuật biểu diễn chèo
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Nghệ thuật biểu diễn cải lương
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Nghệ thuật biểu diễn kịch nói
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Organ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý văn hóa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thanh nhạc
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thư viện
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Văn thư hành chính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 128 Trần Huy Liệu, Phường Trường Thi, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Mã trường: CDD2502

Điện thoại:

Email: cdvhnt&dlnd@gmail.com

Fax: 02283660261

Website: cdvhntdlnd.edu.vn