Chọn trường

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Ninh

Thông tin chung

Địa chỉ: Trưng Nữ Vương, Xã Thái Bình, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh

Mã trường: TCD4601

Điện thoại:

Email: thktkttn.tayninh@moet.edu.vn

Fax: 02763842114

Website: http://www.ktktayninh.edu.vn

Giới thiệu

- Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh được thành lập theo Quyết định số 103/QĐ ngày 29/12/1975 của Tổng cục Nông nghiệp. Theo quyết định số: 37/2002/QĐ-CT ngày 14/3/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh là trung tâm đào tạo cán bộ kinh tế - kỹ thuật, cung ứng nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ, tham gia giải quyết những vấn đế kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 103/QĐ

- Ngày ban hành Quyết định: 29/12/1975

- Đơn vị ban hành quyết định: Tổng cục Nông nghiệp

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 01/GCCĐKHĐGDNN-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 28/06/2017

- Nơi cấp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tây Ninh

Danh sách nghề đào tạo

Chăn nuôi - Thú y
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý đất đai
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tin học ứng dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Trồng trọt
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Trưng Nữ Vương, Xã Thái Bình, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh

Mã trường: TCD4601

Điện thoại:

Email: thktkttn.tayninh@moet.edu.vn

Fax: 02763842114

Website: http://www.ktktayninh.edu.vn