Chọn trường

Trường Trung cấp Công nghệ Lương thực - Thực phẩm

Thông tin chung

Địa chỉ: 296 Lưu Hữu Phước, Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: TCT0201

Điện thoại:

Email: pdt.cnlttp@gmail.com

Fax: 02838756634

Website: http://www.hftc.edu.vn/

Giới thiệu

Trường Trung cấp Công nghệ Lương thực - Thực phẩm là Trường công lập được thành lập từ năm 1983, trực thuộc và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT, hoạt động theo Điều lệ và quy chế đào tạo Trung cấp do Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành. Trường có 09 ngành đào tạo trình độ trung cấp thuộc các lĩnh vực công nghệ - kỹ thuật- kinh tế - ứng dụng, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội, đặc biệt trong giai đoạn Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 43/1999/QĐ-BNN/TCCB

- Ngày ban hành Quyết định: 25/02/1999

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 76/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 09/10/2017

- Nơi cấp: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội TP Hồ Chí Minh

Danh sách nghề đào tạo

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản lương thực
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ kỹ thuật kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý đất đai
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tin học ứng dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp và dân dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 296 Lưu Hữu Phước, Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: TCT0201

Điện thoại:

Email: pdt.cnlttp@gmail.com

Fax: 02838756634

Website: http://www.hftc.edu.vn/