Chọn trường

Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương

Thông tin chung

Địa chỉ: Khu phố 2 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Mã trường: TCD4401

Điện thoại:

Email: tc-kinhte@sgdbinhduong.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.tcktbinhduong.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 706/QĐ-UB

- Ngày ban hành Quyết định: 10/10/1977

- Đơn vị ban hành quyết định: Ủy Ban nhân dân tỉnh Sông Bé

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 11/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 25/05/2017

- Nơi cấp: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán tin học
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tin học ứng dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp và dân dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Khu phố 2 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Mã trường: TCD4401

Điện thoại:

Email: tc-kinhte@sgdbinhduong.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.tcktbinhduong.edu.vn