Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Tân Hiệp

Thông tin chung

Địa chỉ: 323-QL80, Thị trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

Mã trường: TCD5405

Điện thoại:

Email: tcnth.sld@kiengiang.gov.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website:

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 1138/QĐ-UBND

- Ngày ban hành Quyết định: 25/05/2012

- Đơn vị ban hành quyết định: Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 1394/CNĐK-LĐTBXH

- Ngày cấp: 19/07/2017

- Nơi cấp: Sở Lao động Thương Binh và Xã Hội Kiên Giang

Danh sách nghề đào tạo

Cắt gọt kim loại
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị mạng máy tính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thú y
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 323-QL80, Thị trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

Mã trường: TCD5405

Điện thoại:

Email: tcnth.sld@kiengiang.gov.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: