Chọn trường

Trường Trung cấp Kỹ thuật CôngNông nghiệp Quảng Bình

Thông tin chung

Địa chỉ: 01-Trần Nhật Duật, Xã Đức Ninh, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Mã trường: TCD3102

Điện thoại:

Email: ktcnnqb@quangbinh.edu.vn

Fax: 0232.3839022

Website: www.ktcnnqb.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 1123/QĐ - LĐTBXH

- Ngày ban hành Quyết định: 13/07/2017

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 09/2018/GCNĐKHĐ-TCGDNN

- Ngày cấp: 19/01/2018

- Nơi cấp: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Danh sách nghề đào tạo

Chăn nuôi - Thú y
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ hàn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ thông tin
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ ô tô
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Cơ khí động lực
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hàn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Khuyến nông lâm
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật xây dựng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Lâm sinh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Nuôi trồng thuỷ sản
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý tài nguyên rừng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý và bán hàng siêu thị
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý đất đai
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị mạng máy tính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Sửa chữa máy tàu thuỷ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thú y
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tin học ứng dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Trồng trọt
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Vận hành cần, cầu trục
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Vận hành máy nông nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Vận hành máy thi công nền
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Xây dựng cầu đường
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Xây dựng cầu đường bộ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp và dân dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện dân dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện tử dân dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 01-Trần Nhật Duật, Xã Đức Ninh, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Mã trường: TCD3102

Điện thoại:

Email: ktcnnqb@quangbinh.edu.vn

Fax: 0232.3839022

Website: www.ktcnnqb.edu.vn