Chọn trường

Trường Trung cấp Trần Đại Nghĩa

Thông tin chung

Địa chỉ: A16/4, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: TCD0229

Điện thoại:

Email: truongtcntdn@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.truongtrandainghia.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 1474/QĐ-UB

- Ngày ban hành Quyết định: 27/03/2014

- Đơn vị ban hành quyết định: Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 25/CNĐK-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 17/08/2015

- Nơi cấp: Sở Lao Động – Thương binh và xã hội TPHồ Chí Minh

Danh sách nghề đào tạo

Cắt gọt kim loại
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tin học văn phòng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện tử công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: A16/4, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: TCD0229

Điện thoại:

Email: truongtcntdn@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.truongtrandainghia.edu.vn