Chọn trường

Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng

Thông tin chung

Địa chỉ: 65 Nguyễn Lộ Trạch, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Mã trường: CDD0407

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: Đang cập nhật...

Website: daivietdanang.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Tư thục

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: 04/05/2018

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 250/2017

- Ngày cấp: 18/07/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Kinh doanh thương mại
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Nuôi trồng thuỷ sản
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị khách sạn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị kinh doanh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thiết kế nội thất
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thư ký văn phòng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thương mại điện tử
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tin học ứng dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tài chính - Ngân hàng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Văn thư hành chính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 65 Nguyễn Lộ Trạch, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Mã trường: CDD0407

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: Đang cập nhật...

Website: daivietdanang.edu.vn