Chọn trường

Trường Trung cấp chuyên nghiệp Ý Việt

Thông tin chung

Địa chỉ: 478A Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Mã trường: TCD0402

Điện thoại:

Email: yviet_edu@yviet.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.yviet.edu.vn

Giới thiệu

Trường TCCN Ý Việt

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Tư thục

- Quyết định thành lập số: 8968/QĐ-UBND

- Ngày ban hành Quyết định: 19/11/2010

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND TP Đà Nẵng

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 25/CGNĐKHĐ

- Ngày cấp: 30/10/2017

- Nơi cấp: Sở lao động thương binh và XH TP Đà Nẵng

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hướng dẫn du lịch
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật chế biến món ăn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý văn hóa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Sư phạm dạy nghề
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thiết kế kiến trúc
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tài chính - Ngân hàng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Văn thư hành chính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Xây dựng cầu đường
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 478A Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Mã trường: TCD0402

Điện thoại:

Email: yviet_edu@yviet.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.yviet.edu.vn