Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Tân Châu

Thông tin chung

Địa chỉ: 114 tỉnh lộ 952, Xã Tân An, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang

Mã trường: TCD5104

Điện thoại:

Email: tcntcag@gmail.com

Fax: 0763543746

Website: www.tcntanchau.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 2042

- Ngày ban hành Quyết định: 29/10/2010

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND tỉnh An Giang

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 22

- Ngày cấp: 07/03/2012

- Nơi cấp: Sở LĐTB&XH An Giang

Danh sách nghề đào tạo

Kỹ thuật xây dựng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tin học viễn thông ứng dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Trồng cây ăn quả
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 114 tỉnh lộ 952, Xã Tân An, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang

Mã trường: TCD5104

Điện thoại:

Email: tcntcag@gmail.com

Fax: 0763543746

Website: www.tcntanchau.edu.vn