Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Đà Nẵng

Thông tin chung

Địa chỉ: 181 Nguyễn Văn Thoại, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Mã trường: TCD0405

Điện thoại:

Email: kythuatcongnghedn@gmail.com

Fax: 02363985313

Website: http://ktcn.edu.vn

Giới thiệu

Kỹ thuật Công nghệ Đà Nẵng

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Tư thục

- Quyết định thành lập số: 1839/QĐ-UBND

- Ngày ban hành Quyết định: 07/03/2007

- Đơn vị ban hành quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 28/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 07/11/2017

- Nơi cấp: Sở Lao động TB&XH thành phố Đà Nẵng

Danh sách nghề đào tạo

Điện dân dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 181 Nguyễn Văn Thoại, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Mã trường: TCD0405

Điện thoại:

Email: kythuatcongnghedn@gmail.com

Fax: 02363985313

Website: http://ktcn.edu.vn