Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Quang Trung

Thông tin chung

Địa chỉ: 64-68, Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: TCD0204

Điện thoại:

Email: tuyensinhmailinh@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.mailinh.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Tư thục

- Quyết định thành lập số: 3403

- Ngày ban hành Quyết định: 08/07/2005

- Đơn vị ban hành quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 47

- Ngày cấp: 31/07/2017

- Nơi cấp: Sở Lao động Thương binh Xã hội

Danh sách nghề đào tạo

Bảo trì và sửa chữa ô tô
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý và kinh doanh khách sạn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Sư phạm dạy nghề
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thư ký văn phòng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều dưỡng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp và dân dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 64-68, Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: TCD0204

Điện thoại:

Email: tuyensinhmailinh@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.mailinh.edu.vn