Chọn trường

Trường Cao đẳng y tế Đắk Lắk

Thông tin chung

Địa chỉ: 32 Y Ngông, Phường Tân Tiến, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Mã trường: CDD4004

Điện thoại:

Email: cdytdaklak@gmail.com

Fax: 02623860618

Website: www.dmc.edu.vn

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk trên cơ sở trường Trung cấp Y tế Đắk Lắk đào tạo nguồn nhân lực y tế có trình độ Cao đẳng đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân địa phương và một số tỉnh khu vực Tây Nguyên. Bên cạnh đó còn là trung tâm nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển cộng đồng. Quá trình gần 40 năm xây dựng và phát triển, nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng dạy học, xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị và đào tạo đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành Y tế địa phương.

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 4567/QĐ-BGDĐT

- Ngày ban hành Quyết định: 13/10/2016

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 117/2017/GCNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 07/06/2017

- Nơi cấp: TCDN, Bộ LĐTBXH

Danh sách nghề đào tạo

Dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hộ sinh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều dưỡng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 32 Y Ngông, Phường Tân Tiến, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Mã trường: CDD4004

Điện thoại:

Email: cdytdaklak@gmail.com

Fax: 02623860618

Website: www.dmc.edu.vn